0%

thiếu nước

» Posts tagged "thiếu nước"

NHỮNG DẤU HIỆU CƠ THỂ THIẾU NƯỚC

Uống nước đủ sẽ giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Vì cơ thể chúng ta có đến 70% là nước. Nước giúp điều khiển được mọi hoạt động trong cơ thể. Và có thể điều chỉnh thân nhiệt, giúp đào thải mọi độc tố ra bên ngoài cơ...