0%

bệnh stress

» Posts tagged "bệnh stress"

LỢI ÍCH CỦA VIỆC SUY NGHĨ TÍCH CỰC ĐẾN SỨC KHỎE

Việc suy nghĩ tích cực chính là một trong những món ăn tinh thần giúp bạn cảm thấy lạc quan. Có rất nhiều những nghiên cứu đã chứng minh việc tư duy tích cực sẽ mang lại rất nhiều lợi ích của sức khỏe. Do đó, bạn càng lạc quan...

NHỮNG TÁC DỤNG CỦA NƯỚC ION KIỀM VÀ BỆNH STRESS

Căng thẳng và lo nghĩ quá mức sẽ khiến cho bạn dễ bị stress tiêu cực. Theo những nghiên cứu thống kê tại Việt Nam, có đến 15% dân số mắc các bệnh liên quan tâm thần vì bị stress. Bệnh stress ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của...