0%

asen

» Posts tagged "asen"

CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC NHIỄM ASEN ĐẾN SỨC KHỎE

Nước có chứa asen là một trong những dạng ô nhiễm nước ngầm. Thường được xảy ra bởi nước ngầm có chứa nồng độ asen rất cao. Đây chính là vấn đề nguy hiểm do việc sử dụng giếng khoan sâu để cung cấp nước ở những vùng thấp. Gây...